Uitkomsten onderzoek opleiding circusbegeleider na de TIP-regeling

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

BIC Opleiding

Uitkomsten onderzoek opleiding circusbegeleider na de TIP-regeling

0

In opdracht van Circomundo hebben Dana Linckens en Harry Vos onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een opleiding voor circusbegeleider na de periode van het projectplan “Toekomst in de piste” en welke factoren hierbij een rol spelen.
Hierbij is zowel gekeken naar mogelijkheden in het reguliere onderwijs zoals MBO en HBO als naar opleidingen in eigen beheer zoals Begeleider in de Circuskunsten (BiC).
Er is onderzoek gedaan naar competenties, de markt en interesse voor de opleiding, en de organisatie.

Niveau
Er is een verschil gebleken tussen het niveau van potentiële kandidaten voor een opleiding tot circusbegeleiders, het niveau van de BiC en de wensen/eisen op dit gebied van jeugdcircussen.

Veel jeugdcircussen wensen qua werk-/denkniveau en opleidingsniveau minimaal MBO niveau 4 of HBO, de BiC biedt ongeveer MBO niveau 3. Assistenten van jeugdcircussen zijn de belangrijke groep kandidaten voor een opleiding tot circusbegeleider; zij hebben over het algemeen een vrij hoog opleidingsniveau dat niet aansluit bij een MBO-opleiding.
Voor een weekendopleiding (zoals de BiC) hoeft dit geen bezwaar te zijn, maar voor een fulltime variant is dit wel zo. Het valt te verwachten dat ook buiten het jeugdcircusveld interesse bestaat (bijvoorbeeld van sociaal cultureel werkers in opleiding) en het profiel van deze kandidaten kan verschillen van dat van kandidaten binnen het veld.

Werk
Het beeld van uitzicht op werk na de opleiding wisselt sterk per jeugdcircus. De branches waarin circusbegeleiders (ook) terecht kunnen kampen met een verwachte daling van werkgelegenheid in de huidige economische tijd.
De benodigde tijdsinvestering voor het volgen van een opleiding vormt een belangrijk bezwaar. De betalingsbereidheid is sterk afhankelijk van de duur en kwaliteit van de opleiding, over het algemeen zijn zowel potentiële deelnemers als de jeugdcircussen wel bereid om bij te dragen aan de opleiding. De minimale kostprijs voor een weekendbijscholing van 42 dagdeling is geraamd op €1737.

Toekomstige opleidingsvorm?
Op basis van bovenstaande bevindingen concluderen de onderzoekers dat het belangrijk is om te zoeken naar een opleidingsvorm die aansluit bij een zo breed mogelijke doelgroep.
Ga uit van mensen die al een hoofdbezigheid hebben in de vorm van werk (al dan niet als circusbegeleider) of opleiding.
Een vorm die hierbij past is de certificeerbare eenheid. Deze wordt vormgegeven vanuit de markt en kan ondergebracht worden bij een ROC en kan zowel los gevolgd worden als in aanvulling op een MBO-opleiding. Omdat de betalingsbereidheid en interesse sterk vormafhankelijk zijn is het belangrijk de interesse in een specifieke opleidingsvorm te onderzoeken voordat de opleiding van start gaat.

Lees het volledige onderzoek, te vinden bij Documentatie/Literatuur & onderzoeken.

Plaats een reactie