Succesvolle regiobijeenkomsten Circomundo

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Succesvolle regiobijeenkomsten Circomundo

0

Terugblik op regio-avonden Circomundo over de ontwikkeling van CircusNL

Dinsdag 15 mei: Zuid in  ’s-Hertogenbosch met Bon Bourgon, Challaballa, Circuskunst, Circusmix, Hannes&co, Circuscentrum Vlaanderen, Codarts Circus, Patrick Cramers, Arlette Hanson,

Woensdag 23 mei: West in Zoetermeer met Nevermind, Rotjeknor, Circus Amersfoort

Donderdag 24 mei: Noord-Oost in Meppel met Tubantino, Santelli, Saranti, Okidoki, Circus op Utrechtse Heuvelrug, Circusschool Arnhem,

 

Algemeen:

 • het waren constructieve bijeenkomsten waar de aanwezige jeugdcircussen een grote betrokkenheid toonden bij de circusactiviteiten in het land
 • de JC’s stelden het op prijs dat Circomundo deze ronde maakt. Vaak zijn Circomundo activiteiten te ver weg. Ook het contact/gesprek met collega JC’s wordt op prijs gesteld.
 • de in de power-point geschetste knelpunten in het Nederlandse circusveld werden door iedereen onderschreven. De meeste jeugdcircussen herkenden zich in het beeld dat het functioneren van een organisatie als Circomundo ernstig belemmerd wordt door onderbezetting en te weinig tijd, terwijl er wel behoefte is aan landelijke ondersteuning
 • voor diverse jeugdcircussen is de meerwaarde van Circomundo momenteel te beperkt en daarom heeft men het lidmaatschap opgezegd. Vanuit andere jeugdcircussen wordt gezamenlijkheid en collectiviteit benadrukt en wordt betreurd dat afhakende jeugdcircussen gaan ‘free-riden’ (= meedoen met activiteiten en dan voor lief nemen dat ze iets meer moeten betalen. Ze zijn dan per saldo altijd goedkoper uit dan bij lidmaatschap…)
 • diverse JC’s onderstreepten de constatering dat het imago van circus soms ontwikkelingen in de weg zit en dat het nog steeds gezien wordt als volksvermaak of een vorm van jeugdwerk
 • een relatie met de 2 HBO-opleidingen is er in de ogen van de JC’s niet. Talent van Nederlandse JC’s heeft geen kans om toegelaten te worden, ondanks deelname aan vooropleiding. JC’s die contact zoeken met de opleidingen worden afgehouden.
 • Verschillende JC’s bestaan bij de gratie van 1 of 2 kartrekkers. Dat maakt nogal wat JC’s erg kwetsbaar.

Positieve reacties op de mogelijke vorming van CircusNl.

 • goed dat er samengewerkt wordt. Bundeling van krachten kan de positie van circus versterken
 • er kan vele meer kennis gedeeld worden met elkaar en meer verbinding gelegd
 • gezamenlijk meer kans op continuïteit en/of professionele ondersteuning
 • afstemming van lobby

Kanttekeningen bij de vorming van CircusNL:

 • hoe hou je specifieke belangen van JC’s overeind? Bestaat niet het gevaar dat de JC’s weggedrukt worden door de circusondernemingen of de professionals
 • wordt het niet te breed en verdwijnt daarmee niet de focus?
 • is de bundeling van organisaties/krachten wel het antwoord op de geschetste knelpunten
 • wat is de meerwaarde van het betrekken van individuele artiesten. Die kunnen ook bij kunstenbond

Behoeften van jeugdcircussen:

uitwisseling/kennisdeling:

 • uitwisseling en kennisdeling tussen JC’s (regionaal en landelijk)
 • gezamenlijke (regionale) workshops/workshopweekenden – evt via peer-learning (een jeugdcircus verzorgt workshops en neemt vervolgens deel aan workshop van collega)
 • JC’s bij elkaar op bezoek
 • een speciaal festival voor jeugdcircussen met ontmoeting, workshops en voorstellingen
 • werken met circus in de zorg (bv projecten Stoffel met autisme)

scholing/begeleiding:

 • jaarlijkse BIC (Begeleiders in Circus) cursus en/of BIC sociaal
 • intervisie mogelijkheden docenten
 • artistieke ondersteuning/begeleiding
 • advies t.a.v. het betrekken van nieuwe nederlanders. JC’s zijn nog erg wit
 • Uitwerkingsmethodieken leerplannen- leerlijn
 • vooropleidingen in het land (of specifieker in noord-oost)

informatie- en service verlening:

 • vacaturebank docenten (verbeterde en vollediger versie dan huidige Whatsapp-groep
 • Vraagbaak voor docenten (materialen, methodieken e.d.)
 • handboeken/protocollen:
 • beter ontsluiten/ scholing gebruik:
  • lesmethoden (cate-handboek, researchcentre, videobieb e.d.)
  • veiligheidsprotocollen (fysieke veiligheid en sociale veiligheid)
 • voorwerk en serviceverlening voor iets als nieuwe privacy-wetgeving
 • centrale ledenadministratie / administratieve ondersteuning
 • modelovereenkomsten docenten, vrijwilligers e.d.

communicatie:

 • positionering circus: goede ambassadeurs/boegbeelden
 • goed digitaal platform om kennis en activiteiten uit te wisselen
 • goede agenda met circusactiviteiten in het land (met juist ook lokale voorstellingen JC’s)
 • betere communicatie / regelmatige nieuwsbrieven

anders:

– lobby om borging circus in kunst- en cultuureducatie (met idealiter betrokkenheid van JC’s)

Wat moet CircusNL vooral niet doen:

 • geld organiseren voor projecten die te ver af staan van de dagelijkse JC-praktijk. Dat komt er allemaal bij terwijl iedereen de handen vol heeft de boel overeind te houden.
 • te veel communiceren over internationale projecten. Het wordt pas relevant als het gaat om toepassingen/workshops voor Nederlandse JC’s

 

In de bijeenkomst in Zuid was Peter Smets van het Vlaams Circuscentrum te gast:

 • Herkenbaarheid met de vragen die 10 jaar geleden in Vlaanderen speelden
 • 95% van de Vlaamse studenten komt voor uit de circusateliers (Vlaamse naam JC’s)
 • Programmeurs van theaters en festivals van belang voor beeldvorming over circus.
 • Mensen die van de circusateliers uitgevlogen zijn, kunnen teruggehaald worden. Zij zijn vaak bereid om iets bij te dragen aan talentontwikkeling. Zij kunnen (binnen een JC) rolmodellen zijn.
 • Van belang om met deelnemers/cursisten ook samen kijken naar nieuwe voorstellingen. Dra kan veel inspiratie/motivatie uit ontleend worden
 • Er is een professionele motor nodig als kristallisatiepunt voor kennisdeling en continuïteit in communicatie.

Plaats een reactie