Regionale Bijeenkomst toekomst Circus in Nederland

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Regionale Bijeenkomst toekomst Circus in Nederland

0

Dinsdag 15 mei, Zuid Nederland

19:30-21:00 uur bij Circus Bon Bourgon, Papenhulst 24, Den Bosch

Woensdag 23 mei, West Nederland

18:30-20:30 uur bij Nevermind, Leidsewallen 80, Zoetermeer

Donderdag 24 mei, Noord-Oost Nederland

19:30-21:00 uur bij Okidoki, De Bloemen 31, Meppel

Het circus in Nederland is in beweging. Er zijn meer dan meer dan 50 jeugdcircussen actief, er zijn rondreizende klassiek georiënteerde circussen die volle tenten trekken, de kerstcircussen samen trekken duizenden mensen, twee HBO-opleidingen, meerdere festivals voor hedendaags circus boeken successen en er komen meer-en-meer professionele circusgezelschappen en -producties. Voor de eerste keer kreeg circus nadrukkelijk aandacht in het nieuwste advies van de Raad voor Cultuur.

De afgelopen 2 jaren zijn diverse circusorganisaties met elkaar in gesprek gegaan om te bezien hoe de positie van het circus in Nederland versterkt kan worden. Daarbij is met enige jaloezie gekeken naar onze zuiderburen waar het Vlaams circuscentrum een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een breed, gevarieerd en bloeiend circusveld. Het succes van bijvoorbeeld de Extreme Convention en succesvolle voorstellingen van circusateliers zijn daar voorbeelden van.

Ook al zijn er veel verschillen tussen de diverse circus initiatieven en – organisaties, is met elkaar geconstateerd dat we ook veel gezamenlijke belangen hebben. Daarbij kan je denken aan verbetering van het imago van het circus, kennisdeling op het gebied van veiligheid en regelgeving, belangenbehartiging bij overheden en fondsen, talentontwikkeling en scholing van trainers en begeleiders.

We hebben ook geconstateerd dat platforms/verenigingen zoals Circomundo en de VNCO (Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen) eigenlijk onderbezet en daardoor kwetsbaar zijn om hun activiteiten goed van de grond te krijgen. Tevens hebben de nieuwe gezelschappen en artiesten geen platform waar zij zich kunnen verenigen.

Er wordt gesproken over het opbouwen van een nieuwe, gezamenlijke organisatie om de positie van het circus in Nederland (in de breedste zin van het woord) te versterken.  De verwachting is dat we gezamenlijk meer daad- en slagkracht kunnen ontwikkelen.

We willen daar als Circomundo bestuur heel graag met vertegenwoordigers van Nederlandse jeugdcircussen (circomundo-leden en niet-leden) van gedachten wisselen.

We organiseren 3 regionale bijeenkomsten om ieders reistijd te beperken. De bijeenkomsten duren van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur (m.u.v. Zoetermeer). We zijn te gast bij drie jeugdcircussen.
Mocht je niet kunnen op de avond het dichts bij jou in de buurt, dan ben je natuurlijk welkom op een van de andere bijeenkomsten.

We zouden het zeer op prijs stellen als jullie jeugdcircus aanwezig kan zijn om met ons na te denken over de toekomst van het circus in Nederland. Meld je a.j.b. aan via: secretariaat@circomundo.nl

Plaats een reactie