Internationale uitwisseling

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

NICE, EYCO en stages in het buitenland

 

20141102_075447-e1418827859309

NICE

NICE-bijeenkomsten vinden jaarlijks plaats op steeds een andere locatie in Europa. Hier komen vijftig jeugdcircusdocenten en -leiders bij elkaar om projecten te presenteren en kennis en exptertise uit te wisselen over gemeenschappelijke onderwerpen als social cicus, lesgeven, fondsenwerving, etc.

Circomundo is mede-oprichter van het Network of International Youth Circus Exchange: NICE (2008). In 2011 vond de NICE-bijeenkomst plaats bij Cabuwazi in Berlijn.
Eén van de resultaten van de bijeenkomst was het een conferentie over social circus, gehouden tijdens het circusfestival CircoCircolo 2012. De conferentie was enerzijds voor specialisten om kennis uit te wisselen en de nieuwste ontwikkelingen te presenteren, waaronder die van het Welsh gezelschap No Fit State; anderzijds wilden de verschillende partners de gelegenheid aangrijpen om een breed publiek bekend te maken van de bijzondere kwaliteiten van social circus. Een verslag van deze conferentie is te vinden bij

EYCO

Uit de NICE-bijeenkomsten is de European Youth Circus Organization EYCO voortgekomen. Circomundo heeft als één van de oprichters en als één van de zeven in Europa bestaande jeugdcircus-koepelorganisaties zitting in het bestuur van EYCO.
EYCO ondersteunt o.a. NICE bij het organiseren van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst. De conferentie over social circus is daar een voorbeeld van en in 2014 werd het eerste Europese jeugdcircusfestival gehouden worden in Denemarken.
Vorig jaar publiceerde EYCO het CATE-Handbook, een handleiding van trainers en docenten in het jeugdcircus.

EYCO werkt samen met de Amerikaanse jeugdcircusorganisatie AYCO, onder andere op het gebied van promotie van het jeugdcircus.

Voor actuele informatie over de NICE-bijeenkomsten en andere activiteiten, volg het nieuws op de Circomundo-site.

EVS – European Voluntary Service: uitwisseling en stages in het buitenland

Naast de projecten die EYCO initieert is er een interessant doorlopend Europees programma: de European Volontary Service (EVS).
Via EVS kan bijvoorbeeld een medewerker van jouw jeugdcircus een jaar lang meedraaien bij een jeugdcircus in Berlijn, Finland of Ierland. Ook kortere stages en job shadowing zijn mogelijk.
Meer informatie over deze mogelijkheden staat hier: EYCO.