Geschiedenis Circomundo

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Circomundo is in 2002 opgericht om een verbindende factor tot stand te brengen in het jeugdcircusveld, en tussen jeugdcircus en andere spelers in en buiten het circuswerkveld (opleidingen, reizende circussen, nieuwe initiatieven op het gebied van circustheater, en fondsen, overheden, etc.).

Kwantitatief onderzoek – 2003

Als eerste deed Circomundo in 2003 een kwantitatief onderzoek om het jeugdcircusveld in kaart te brengen. De uitkomst hiervan is te vinden in het rapport Het Circus in de Kunst – De Kunst in het Circus. Mede op grond van dit onderzoek werd een subsidieaanvraag voor het opzetten van een ‘organisatie voor circuskunsten’. De tijd was nog niet rijp voor het onderkennen van circus als aparte kunstdiscipline. Inmiddels heeft het Europees Parlement aangegeven circus en circustheater als kunstvorm te erkennen, heeft Nederland twee Hbo-circusopleidingen (Codarts Circus Arts in Rotterdam en ACaPA / Fontys Hogeschool Tilburg) en zijn er twee internationale circustheaterfestivals. Aan de kant van de overheid begint het beeld te veranderen.

Symposium – 2004

In 2004 vond het eerste Circomundo-symposium plaats met ruim 150 deelnemers uit het circusveld en de beleidswereld. Onderzoek en symposium maakten het bestaan en de betekenis van circuskunst duidelijk.
In dat jaar publiceerde Circomundo Circus is oubollig, saai, stoffig en kinderachtig – juist of niet juist, het verslag van een jongerendenktank, geleid door Lennie Visser, die met een aantal jongeren zij circus- en circustheatervoorstellingen bezocht en gesprekken voerde over wat circus voor hen betekende.

Eerste workshops en masterclasses – 2005

Op basis van de signalen uit het veld initieert en ondersteunt Circomundo -in samenwerking met Theaterwerk NL- vanaf 2005 het jeugdcircusveld met activiteiten op het gebied van educatie, profilering en artistieke ontwikkeling.
Zo startte – met ondersteuning van het VSB Fonds en het FAPK – in 2005 het project VLEUGELS: zowel docenten als leerlingen konden deelnemen aan workshops en masterclasses om techniek en creativiteit te vergroten.

TUMULTO! – 2005 en 2006

In 2005 en 2006 initieerde en ondersteunde Circomundo de zgn. TUMULTO-voorstellingen. Dit unieke samenwerkingsproject op docenten- én leerlingenniveau zorgde voor spetterende circusweken in jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam: vijf jeugdcircussen lieten elkaar en een breed publiek hun eigen voorstellingen zien, terwijl ze ook werkten aan een gezamenlijke grande finale – voor allemaal uitverkochte zalen.

Landelijke Circusdag – 2006

In samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, de Vereniging voor Nederlandse Circusdirecteuren en de Club van Circusvrienden toverde Circomundo in het voorjaar van 2006 het centrum van Utrecht om in een groot circusfestijn. Vijf grote circustenten stonden in het Griftpark, jeugdcircusartiesten traden op samen met professionals en duizenden bezoekers bezochten de voorstellingen en beproefden hun eigen skills in de jeugdcircustent.

Hoog Toerental en Créme Brûlée – 2007 en 2008

De Tumulto-projecten werden opgevolgd door twee talentontwikkelingsprojecten: Hoog Toerental (2007) en Crème Brulée (2008), vanuit de behoefte naast uitwisseling ook een kwaliteitsslag te maken. Als regisseur werd aangetrokken Samuel Jornot, artistiek leider van de circusopleiding AcaPA (Fontys, Tilburg) en een ongelooflijke bron van inspiratie voor de deelnemers. Opnieuw vijf uitverkochte voorstellingen in De Krakeling in Amsterdam en een toenemende belangstelling voor kwaliteit in het jeugdcircus onder de leerlingen en voor de opleidingen.
De TUMULTO-voorstellingen en talentontwikkelingsprojecten brachten discussies in het veld op gang: wat is circus, wat is kwaliteit, wat betekent dit voor het jeugdcircus op zich, voor de leerlingen etc.

Werkdocument voor het Jeugdcircus – 2008

In het voorjaar van 2008 publiceerde Circomundo het Werkdocument voor het Jeugdcircus. Onderwerpen als het opzetten van een stevige organisatie, de noodzaak van een pedagogisch plan, financiën, pr, etc. zijn hierin opgenomen, samen met een grote hoeveelheid bijlagen met voorbeeld-contracten, huisregels, protocollen, etc. . In 2009 werd daar het laatste hoofdstuk: Veiligheid aan toegevoegd.
In 2012 wordt het Werkdocument geëvalueerd en bijgewerkt.

Rapport Jeugdcircus in Nederland – 2009

In 2009 publiceerde Machteld Dicke in opdracht van Kunstfactor het onderzoek Jeugdcircus in Nederland. Het rapport, in december 2009 tijdens de jaarlijkse Circomundodag overhandigd aan de directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie Jan Jaap Knol, geeft een beeld van de dagelijks praktijk van het jeugdcircus in al zijn verschijningvormen, ruimschoots geïllustreerd met recent cijfermateriaal.

BIC NL: Begeleider in de Circuskunsten – 2009/2013

In navolging van en met de hulp van het Vlaamse Circuscentrum organiseerde Circomundo een deeltijds vakopleiding voor trainers en docenten in het jeugdcircus.

Toekomst in de Piste – 2010/2012

Tijdens de jaarlijkse Circomundo-dag van 2010 kon Circomundo bekendmaken dat het Fonds voor Cultuurparticipatie de aanvraag voor de impulsregeling voor het jeugdcircus –Toekomst in de Piste– had gehonoreerd. Van 2010 tot en met 2012 beschikte Circomundo over geld om het jeugdcircusveld te ondersteunen in haar ambities, bekendheid te geven aan het jeugdcircus en haar unieke karakteristieken en de verbinding tussen amateurs en professionals te verstevigen. Hiervan is door veel jeugdcircussen en individuele circustrainers en circusassistenten gebruik gemaakt.

BNG Circusprijs – 2011

In 2011 startten Circomundo en het BNG Cultuurfonds de BNG Circusprijs. Jaarlijks schrijven jeugdcircussen en jonge talenten zich in met hun plan om de voorstelling of act te maken die hun een stap verder in hun ontwikkeling brengt. De winnaars krijgen een geldbedrag om te besteden aan die voorstelling of act en een serie optredens.

Specials in de Piste – 2014/2015

Specials in de Piste is het op dit moment lopende project vanuit Circomundo voor de verdere ontwikkeling van het jeugdcircusveld, en dat uitgevoerd kan worden mede dankzij ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie.