De organisatie

Even voorstellen...

Jeugdcircussen & jeugdcircusveld

Circus Rotjeknor Rotterdam
Circomundo is de belangen- en netwerkorganisatie voor jeugdcircussen, docenten en organisaties in het jeugdcircusveld. Circomundo vraagt van al haar deelnemers naast een kleine financiële bijdrage een actieve instelling.

Bestuur van Circomundo

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Nederlandse jeugdcircussen waarbij gezocht is naar goede verdeling naar regio, verschillende grootte van het jeugdcircus en specifieke kennis en ervaring.
Naast bestuurlijke taken heeft dit team, in nauwe samenwerking met haar leden, ook de verantwoordelijkheid voor het monitoren en het leiden van de activiteiten en projecten.

Het bestuur van Circomundo bestaat uit:

 • Anne Kuipers – voorzitter, contact deskundigheidsbevordering
  Directeur van Hannes&Co in Vlaardingen
  anne.kuiper@circomundo.local
 • Leo Verhagen – secretaris, contact deskundigheidsbevordering
  Adviseur Circus Elleboog in Amsterdam
  leo.verhagen@circomundo.local
 • Karin Lucas – penningmeester
  karin.lucas@@circomundo.local.
 • Marc Eysink Smeets – algemeen bestuurslid, project Specials in de Piste, strategie, fondsen en projecten
  Zakelijk leider internationale circusfestival Circolo
  marc.eysink@circomundo.local.
 • Soesja Pijlman, algemeen bestuurslid, contact internationale projecten
  Talentontwikkelingsspecialist o.a. werkzaam bij Codarts Circus Arts Rotterdam
  soesja.pijlman@circomundo.local

Onafhankelijke commissies

Voor specifieke gelegenheden, zoals de jurering van de BNG Circusprijs, worden onafhankelijke commissies ingesteld.

Informatie over de mogelijkheden om mee te dingen naar de BNG Circusprijs kun je hier vinden, of mailen met Rosa Boon, projectleider, rosa.boon@circomundo.local.

Financiële ondersteuning

De activiteiten van Circomundo worden mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van:

 • Fonds voor Cultuurparticipatie: ondersteuning impulsregeling Toekomst in de Piste 2010 – 2012 *, traject Begeleider in de Circuskunsten, BIC NL in 2010 en 2011*.)
 • Kunstfactor: onderzoek Jeugdcircus in Nederland en Inhoudelijke Richtlijnen voor het Jeugdcircus – handleiding bij het maken van een leerplan
 • SNS ReaalFonds: ondersteuning traject Begeleider in de Circuskunsten, BIC NL 2010
 • Theaterwerk: beschikbaar stellen van projectleider 2005 – 2007
 • VSB Fonds: project VLEUGELS, 2005-2006
 • Theaterwerk: beschikbaar stellen van projectleider 2005 – 2007
 • De gemeente Amsterdam, Stichting Doen, Circus Elleboog en de Van Reekum van Moorselaar Stichting: bij de start van Circomundo
 • Steunfonds Jeugd en Jongerenbelang en Steunfonds Buurt en Jongerenwerk Amsterdam: ontwikkelingssubsidie
 • Fonds voor de Amateurkunst en Podium Kunsten: inventariserend onderzoek in het circusveld in Nederland, project VLEUGELS
 • Jantje Beton: medefinancier voor de workshops die gehouden werden tijdens het symposium van 30 januari 2004.

Jaarverslagen

Hieronder de jaarverslagen van Circomundo:

 

Circomundo werkt volgens de Code Cultural Governance en hanteren de Aanpak Preventie Seksueel Misbruik van Kinderen in de Amateurkunst en Kunsteducatie.