Circustheater Stoffel

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Circustheater Stoffel is een kunsteducatieve instelling bestaande uit Stichting Circustheater Stoffel en Projectbureau Circustheater Stoffel.

Sinds 2006 verzorgen we vanuit Projectbureau Circustheater Stoffel kunsteducatieve projecten voor organisaties die werken met bijzondere doelgroepen.

Circus en theater projecten in de vorm van cursussen en workshops.
Trainingen op gebied van omgaan met moeilijk gedrag of empowerment.
Grotere projecten als weekprojecten op scholen of zorginstellingen.
Wijkcircus: projecten om de leefbaarheid in wijken te bevorderen.

Stichting Circustheater Stoffel is in 2012 opgericht om activiteiten uit te kunnen voeren die afhankelijk zijn van externe financiering.

Onder de vlag van de stichting verzorgen we beschutte vrijetijdsbesteding en op termijn ook dagbesteding, aan kinderen en jongeren in de regio Arnhem/Nijmegen, die vaak geen geschikte plek vinden in reguliere vrijetijdsbesteding.

Jaarcursussen: basisniveau, gevorderde niveau en voorstellingsgroepen.
Specialisaties: modules gericht op een specifieke discipline.
Trainingen: om specifieke sociale vaardigheden te trainen.
Dagbesteding: creatieve activiteiten ondersteunend aan cursussen en voorstellingen.