Jeugdcircusprijs – derde & laatste ronde

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Circuskunst Oosterhout

Jeugdcircusprijs – derde & laatste ronde

0

Ook in 2013 kun je meedingen naar de Nederlandse Jeugdcircusprijs! Voor de laatste keer. Je bedenkt een plan voor een mooie voorstelling, dient dat in samen met een begroting, en wie weet wordt jouw voorstel uitgekozen en kun je het gaan uitvoeren met financiële ondersteuning!

Circomundo zet zich vanaf de oprichting in om bekendheid te geven aan het jeugdcircus; daarnaast onderneemt Circomundo initiatieven om jeugdcircussen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Een daarvan is  de Circusprijs, de Nederlandse jeugdcircusprijs die in 2011, 2012 en 2013 wordt uitgereikt. De BNG Circusprijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds BNG en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Drie pools

Elk jaar nodigt Circomundo vanuit zijn leden een geselecteerde groep Nederlandse jeugdcircussen uit om mee te dingen naar de prijs. De selectie moet ervoor zorgen dat de iedereen een evenredige kans heeft. Voor 2013 nodigen we de volgende jeugdcircussen graag uit.

1. Circus Okidoki-Meppel
2. Olympia Circus- Amsterdam
3. Circustheater Stoffel-Nijmegen
4. Circustheaterschool Boxtel-Boxtel
5. Circusschool Hannes & Co-Vlaardingen
6. Sport Circusdircus-Hilversum
7. Simsalabim – Eindhoven

In 2011 was Circaso uit Den Haag de eerste winnaar van de BNG circusprijs (grote jeugdcircussen). In 2012 ging Circuskunst uit Oosterhout er met de prijs vandoor en dit jaar zijn de kleine jeugdcircussen aan de beurt.

Hoe kun je meedoen

A Schrijf (bijvoorbeeld met je team of met de voorstellingsgroep zelf) een plan voor een nieuwe voorstelling. Meedingen naar de prijs betekent dat je ook vrij kunt nadenken over wie  je kunt vragen om te helpen bij deze voorstelling: een regisseur, een trainer voor (een) bijzondere circustechniek(en), een decorontwerper, iemand die adviezen geeft voor een lichtplan, een coach voor de eigen regisseur – of iets anders wat nooit kon en allicht nu wel.  Je gedroomde voorstelling gaat in 2013 in première.

B Stuur het uitgewerkte plan met een projectbegroting. Het projectplan en de begroting moeten de volgende zaken bevatten:

⁃ Een uitgebreid artistiek inhoudelijk idee over de te maken voorstelling
⁃ Een begroting inclusief BTW
⁃ Een planning
⁃ Een financieel dekkingsplan
⁃ Publiciteitsplan

De prijs

De winnaar krijgt:
1. Ondersteuning van maximaal € 8.000 incl. BTW bij het maken van de productie;

2. Maximaal € 2.000  incl. BTW om te besteden aan een registratie van de voorstelling;

3. Circa drie speelmogelijkheden voor de voorstelling in de periode van mei tot oktober 2013.

Deadline

Op uiterlijk maandag 1 april 2013 om 12:00 moeten de aanvraag ingediend worden. Een zorgvuldig geselecteerde jury (met o.a. afgevaardigden van het BNG Cultuurfonds en de circustheater festivals) zal alle plannen lezen, eind april 2013 zullen er vervolgens 3 genomineerden bekend gemaakt worden. Tijdens het Circusstad Festival in Rotterdam zal de prijs uitgereikt worden ( 2 of 5 mei 2013, exacte datum volgt)Wil je meedoen, stuur het projectplan, de projectbegroting  en eventueel aanvullende stukken naar het mailadres: rosa@circomundo.local.

Beoordelingscriteria

⁃ De haalbaarheid van het plan
⁃ De haalbaarheid van de begroting
⁃ Artistiek-inhoudelijke kwaliteiten en originaliteit van het plan
⁃ Het gebruik van circustechnieken en de combinatie met andere vormen van podiumkunst
⁃ De betrokken medewerkers

De voorwaarden

1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

2. Het aantal deelnemers waarmee de voorstelling gemaakt wordt is vrij om in te vullen.

3. De maximale leeftijd voor de deelnemers aan de voorstelling is 21 jaar.

4. Circomundo ontvangt 5 DVD’s van de registratie van de voorstelling.

5. Na afloop van de productie ontvangt Circomundo een inhoudelijk- en financieel verslag eindverslag van de voorstelling.

6. Circomundo, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het BNG Cultuurfonds worden vernoemd in alle publicitaire uitingen (drukwerk, film, en evt andere zaken) Vermelding met naam en logo.

De winnaar verplicht zich om deel te nemen aan de 3 optredens die Circomundo arrangeert.  Alle onkosten voor de optredens worden vergoed, Circomundo zal echter geen gage/uitkoopsom uitkeren.

Mochten jullie naar aanleiding van de prijs nog vragen hebben kun je die stellen  aan Rosa Boon, projectleider van de BNG-Circusprijs via rosa@circomundo.local of telefonisch via 06-19876458.

Rosa is van 5 tot 27 februari 2013 afwezig in verband met vakantie en kan gedurende deze periode niet reageren op e-mails en is niet telefonisch bereikbaar.

We zien jullie plannen met genoegen tegemoet!

Het bestuur van Circomundo

Plaats een reactie