Toekomst in de Piste 2010-2012

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Betere jeugdcircussen met groter bereik

De Nederlandse jeugdcircussen hebben van 2010 tot 2012 dankbaar gebruik gemaakt van de regeling ‘Het beste van twee werelden’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ben Nienhuis

Het project Toekomst in de Piste resulteerde in mooiere voorstellingenuitdagendere circuslessen en meer plezier voor leerlingen en docenten. Jeugdcircussen laten zich vaker zien aan het publiek in hun stad, op festivals en ze werken onderling meer samen.

Een resultaat om trots op te zijn! Een verslag van de resultaten vind je hier

Kwaliteitsimpuls & versterkte basis

Toekomst in de Piste was vooral een kwaliteitsimpuls voor de jeugdcircussen. Bedoeld voor docenten, lesassistenten, leidinggevenden en jong talent. Via collectieve initiatieven zoals een circusopleiding, netwerkdagen, workshops ter professionalisering en BNG Bank Circusprijzen werd de basis versterkt.

Ondersteuning individuele jeugdcircussen

Ook individuele wensen van jeugdcircussen werden vervuld via de TIP-regeling, zoals ondersteuning bij artistieke ontwikkeling, ontwikkeling van een leerplan, administratieve of financiële begeleiding of deskundigheidsbevordering van de docenten. Lees de uitgebreide voorbeelden van de TIP-regeling.

Onderlinge uitwisseling en gezamenlijke versterking

Door Toekomst in de Piste konden de jeugdcircussen dingen doen die eerder nooit mogelijk waren. Het betekent een enorme boost en inspiratie, waarvan de jeugdcircussen voortaan gezamenlijk profiteren.

Aanvankelijk waren de jeugdcircussen zo onder de indruk over de nieuwe mogelijkheden dat de uitvoering van het project langzaam op gang kwam. Maar uiteindelijk hebben 19 jeugdcircussen hun kans gegrepen en is er op veel gebieden geprofessionaliseerd. In totaal zijn 69 plannen uitgevoerd binnen de TIP-regeling.

Centraal georganiseerde training en opleiding

Daarnaast is door centraal georganiseerde bijeenkomsten en workshops vanuit Circomundo de samenwerking en uitwisseling tussen de jeugdcircussen en circusdocenten onderling sterk verbeterd. Een goed voorbeeld daarvan is de opleiding Begeleider in de Circuskunsten.

 

Boekje TIP-regeling
Projectplan Toekomst in de Piste