Specials in de Piste 2014-2016

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

SPECIALS IN DE PISTE – INLEIDING EN DOEL

Circomundo en haar leden willen zich als netwerk blijven ontwikkelen, van elkaar leren en zo de maatschappelijke relevantie van jeugdcircussen versterken. Na Toekomst in de Piste zet Circomundo de komende tijd met Specials in de Piste in op 2015-02-01 11.58.13een verdere versterking van het jeugdcircus als sector, het uitbouwen van de talentketen, op innovatie (via onder andere het gebruik van digitale middelen bij het leren van circuskunsten) en op samenwerkingen met andere partijen.

Specials in de Piste is gericht op de Nederlandse jeugdcircussen en hun deelnemers, de Hbo-circusopleidingen en via hen een breed publiek. Dit keer hebben de jeugdcircussen zelf de hoofdrol, en het kernthema is het delen van best practices.

Specials in de Piste bestaat uit drie onderdelen:

 1. Delen van expertise
  Twee jeugdcircussen, Santelli (Groningen) en Rotjeknor (Rotterdam), delen hun specifieke expertise met minimaal drie andere jeugdcircussen in een uitgebreid hands on traject.
  Santelli: Circus van alle leeftijden – Ouderen en kinderen maken samen circus
  Santelli heeft met groot succes een project ontwikkeld waarin ouderen samen met kinderen circus maken. Voor dit initiatief ontving de organisatie een Appeltje van Oranje.
  Het project versterkt het contact tussen generaties, haalt ouderen uit hun isolement en activeert ze, en het draagt bij aan de artistieke, lichamelijke en sociale ontwikkeling van de jeugd.  Santelli deelt de ervaringen met andere jeugdcircussen, zodat die in hun eigen omgeving met het project aan de slag kunnen.
  Voor jeugdcircussen die ook een dergelijke activiteit willen ondernemen is de handleiding Hoe maak je een circusproject voor jong en oud gemaakt.
  Een trailer en een iets langere video laten goed zien hoe de activiteit eruitziet en wat de verschillende actoren – kinderen, ouderen en begeleiders – daarvan vinden. De lange versie van de video vind je hier. De trailer bekijk je hier.
  Rotjeknor: Circus, daar zit muziek in – Jeugdcircus met live-muziek.
  Live muziek en circus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jeugdcircussen gebruiken het nog niet veel. Circus Rotjeknor heeft zich hierin gespecialiseerd. In dit project leren zij andere jeugdcircussen met lokale jeugdorkesten of muziekscholen toe te werken naar een gezamenlijke voorstelling. Belangrijk onderdeel zijn workshops van muziekdocenten, fanfares of slagwerkgroepen die de muzikaliteit van een voorstellingsgroep en van de circusdocenten versterken. Zelf muziek maken geeft een extra dimensie aan de ontwikkeling van de artiesten, geeft de docenten meer knowhow en maakt de voorstellingen nog aantrekkelijker en toegankelijker. Klik op Muziek in de piste als je met je jeugdcircus hier ook mee aan de slag wilt.
 2. Circustechniek online: de Videobieb – werken met filmpjes circustechnieken 
  Via dit project biedt Circomundo straks een database met instructievideo’s met circustechnieken op alle niveaus en goed bruikbaar voor begeleiders, maar ook voor deelnemers. De database is toegankelijk voor alle Nederlandse en Vlaamse jeugdcircussen.
  De docenten kunnen de video’s gebruiken om de kwaliteit van de lessen te verbeteren, de deelnemers kunnen ook zelf de video’s gebruiken om hun circustechniek te verbeteren. Neem de proef op de som en ga naar de Videobieb!
  Marco van Zanten tekende voor dit project.
 3. Circus naar grote hoogte: intensivering afstemming jeugdcircussen en circusopleidingen
  Jeugdcircussen en circusopleidingen in Nederland hebben behoefte aan een intensievere samenwerking, om de contacten te onderhouden, de doorstroming van talent te bevorderen en en de kwaliteit in de jeugdcircussen te bevorderen.
  In Circus naar grote hoogte trekken studenten en alumni van de opleidingen, die hun wortels vaak hebben in het jeugdcircus, langs jeugdcircussen. De studenten laten in een voorstelling zien wat ze geleerd hebben en verzorgen een masterclass in een speciale discipline, en vertellen zij de jeugdcircusleden natuurlijk alle ins- en outs van het studentenleven en de opleiding.
  De opleidingen bieden naast masterclasses ook open dagen en een talentenklas. De ontmoetingen worden georganiseerd door Circomundo en de Hbo-opleidingen samen.

Specials in de Piste is in januari 2013 van start gegaan en is in 2016 afgerond.
Meer informatie is te krijgen bij Marc Eysink Smeets, bestuurslid van Circomundo, via secretariaat@circomundo.local.