BNG Bank Circusprijs – inschrijving voor Jong Talent gestart: schrijf je in en win 1000 euro!

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Luna Marleen BNG Winnaars

De komende periode is de BNG bank circusprijs voor jong talent gericht op bestaande groepen uit de jeugdcircussen én op jongeren die deelnemen aan een regionale training, vooropleiding of talentenklas (hierna te noemen opleidingstraject). Hieronder alle informatie, hoe je kunt meedoen, de beoordelingscriteria en voorwaarden.
NB je kunt je tot uiterlijk 6 november a.s. 12.00 uur, inschrijven via rosa@circomundo.local. 

Informatie
In de periode 2015-2016 kunnen deelnemers van Nederlands jeugdcircussen en deelnemers aan opleidingstrajecten zich jaarlijks inschrijven met hun act. Je schrijft je in samen met jouw jeugdcircus/opleidingstraject.
Uit de inzendingen worden er 3 genomineerd voor de BNG bank jeugdcircusprijs en die worden live uitgevoerd voor de jury tijdens de jaarlijkse presentatie, half december van het betreffende jaar; vervolgens wordt de winnaar gekozen.
De winnaar krijgt een geldprijs van €1.000 ter beschikking, drie speelbeurten met de gewonnen act én advies en ondersteuning van de projectleider van Circomundo, over de besteding van de prijs en de speelbeurten.
Alle genomineerde acts worden tijdens het gala gefilmd. De deelnemers ontvangen een kopie van de registratie, welke ze later kunnen inzetten voor promotiedoeleinden.

Hoe kun je meedoen
1. Overleg met je jeugdcircus/opleidingstraject over je deelname.
2. Lees voordat je gaat starten met indienen goed de voorwaarden verbonden aan deze prijs.
3. Maak een opname van de act en plaats deze op vimeo of youtube. NB: de link moet op het inschrijfformulier vermeld worden.
4. Beantwoord samen met je jeugdcircus/opleidingstraject de vragen op het INSCHRIJFFORMULIER BNG BANK CIRCUSPRIJS JONGE TALENT JEUGDCIRCUS 2014-2016.
5. Sla na het invullen het formulier op en mail dit naar rosa@circomundo.local – vergeet de bijlage(n) niet!

Deadlines en planning BNG bank circusprijs jong talent jeugdcircus 2015
Deadline indienen aanvraag: uiterlijk 6 november 2015, 12:00 uur.
Bekendmaking genomineerden: begin december 2015
Live uitvoering voor jury en uitslag winnaar: half december 2015
Speelperiode winnaar BNG bank circusprijs jong talent jeugdcircus: mei-december 2016
Beoordelingscriteria BNG bank circusprijs jong talent jeugdcircus
– Inhoudelijke concept van de act
– Hoe komt het inhoudelijke concept tot uiting in de act
– Gebruik van circustechnieken in combinatie met andere podiumkunsten
– Originaliteit
– Circustechnisch niveau
– Podiumpresentatie
– Motivatie van de toegevoegde waarde bij het mogelijk winnen van de prijs

Voorwaarden BNG bank circusprijs jong talent jeugdcircus
1. Prijzen zijn inclusief BTW.
2. Het jeugdcircus/opleidingstraject waar de deelnemers zich aan verbinden moet een rechtspersoon zijn.
3. Het aantal deelnemers van de act is naar eigen behoefte/inzicht.
4. De maximale leeftijd voor de deelnemers is 22 jaar en de minimale leeftijd 10 jaar.
5. De duur van act is minimaal 5 en maximaal 20 minuten.
6. De act kan zowel binnen als buiten uitgevoerd worden.
7. De genomineerde acts en hun spelers moeten op de dag van de jaarlijkse BNG bank jeugdcircusprijs-presentatie de hele dag beschikbaar zijn om de act voor te bereiden en te spelen op het gala. NB: data van het gala worden nog bekend gemaakt.
8. De winnaar verplicht zich om deel te nemen aan de 3 optredens die Circomundo arrangeert. Alle onkosten voor de optredens worden vergoed. Circomundo betaalt hiervoor geen gage/uitkoopsom.
9. Het uitkeren van het gewonnen bedrag en onkosten lopen via het jeugdcircus/opleidingstraject waaraan de winnaar is verbonden. Het betreffende jeugdcircus/opleidingstraject is verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling aan Circomundo. De winnaar ontvangt het geld dus niet zelf.
10. Hoe de prijs te besteden bespreekt Circomundo met de winnaar en het betreffende jeugdcircus/opleidingstraject en beide moet akkoord zijn alvorens er uitgaven gedaan kunnen worden.

Heb je vragen? Bel of mail de projectleider van de BNG bank circusprijzen:
Rosa Boon, rosa@circomundo.local, 06-19876458

Ook in 2015 was het weer mogelijk om mee te dingen naar de BNG bank circusprijs voor het beste jeugdcircusplan! De winnaar van deze prijs, € 7500 voor het maken van een nieuwe voorstelling, een registratie en 3 speelbeurten met je voorstelling, wordt binnenkort bekend gemaakt.

 Let op: begin op tijd! Bel of mail de projectleider van de BNG bank circusprijzen: Rosa Boon via rosa@circomundo.local of 06-19876458