Opleiding Begeleider in de Circuskunsten

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Eenjarige weekendopleiding voor circustrainers en assistenten

BIC NL
In 2010, 2011 en 2012 konden docenten en assistenten van jeugdcircussen de opleiding Begeleider in de Circuskunsten (BIC) volgen. Het was speciaal bedoeld voor circustrainers en circusassistenten die hun vaardigheden in het lesgeven wilden uitbreiden. Voor jong en wat ouder. In de opleiding kwamen didactische vaardigheden aan de orde, naast verschillende methoden om bepaalde circustechnieken te trainen en een kennismaking met andere disciplines zoals theater, muziek en dans. De opleiding is gestart in navolging van de Vlaamse BIC.

De derde leergang is in 2012 met succes afgerond. Momenteel wordt onderzocht of er in 2014 weer een opleiding kan starten. In de tussentijd biedt Circus Elleboog uit Amsterdam een eenmalige training Social Circus voor jeugdcircussen aan. Een aanrader!

Eenmalige training Social Circus voor jeugdcircussen in 2013

Onder de titel Circus Trans Formation biedt Circus Elleboog uit Amsterdam een trainingsprogramma over Social Circus aan voor Nederlandse jeugdcircussen.

Een eerste Europees trainingsprogramma van 20 dagdelen om op te leiden tot ‘de specialisatie social circus trainer’ gericht op docenten en begeleiders van de Nederlandse jeugdcircussen die zich bezig houden met Social Circus.

Lees meer over de opleiding Social Circus. 

 

 

Terugblik op de BIC: inspirerende uitwisseling

Aan de eerste, tweede en derde leergang hebben ca. 55 trainers en assistenten uit 14 verschillende jeugdcircussen deelgenomen. 48 van hen heeft het certificaat gehaald.

De reacties zijn positief. De deelnemers maakten tijdens de opleiding kennis met verschillende Nederlandse jeugdcircussen, omdat de lessen op wisselende locaties bij jeugdcircussen gegeven worden. Indien mogelijk werd in ieder geval één opleidingsweekend gecombineerd met een circusfestival (in 2010 CircoCircolo, in 2011 Rotterdam Circusstad, in 2012 CircoCircolo). Verder werden er lessen gevolgd bij een HBO-opleiding Circus.

Een kenmerkend resultaat van de BIC is dat jeugdcircussen onderling meer gaan uitwisselen, doordat trainers en assistenten elkaar beter leren kennen. Dat is precies de ontwikkeling die Circomundo en de aangesloten jeugdcircussen nastreven.

De BIC werd financieel ondersteund uit het project Toekomst in de Piste.
BIC NL

Vervolg BIC wordt onderzocht

Nu de subsidie Toekomst in de Piste is beëindigd, zijn er momenteel geen financiën om de BIC opleiding doorgang te laten vinden. Er wordt onderzocht hoe dit in de toekomst vorm gegeven kan worden. In 2013 wordt door Circus Elleboog de training Social Circus voor jeugdcircussen aangeboden.

Meer weten over de ‘oude’ BIC NL opleiding? Download dan onderstaande informatie.

 

Meer scholing & opleiding

Bij drie andere buitenlandse organisaties kun je een opleiding volgen voor (jeugd)circus:

  1. Het Circuscentrum Vlaanderen biedt ook jaarlijks het BIC-traject. Deze start in de zomer. Informatie vind je op www.circuscentrum.be. Ook dit is een parttime opleiding. Voertaal is Nederlands. Omdat de opleiding natuurlijk op Vlaanderen gericht is, zal de opleiding eerst gevuld worden met Vlaamse deelnemers.De BIC NL is ontstaan dankzij en op basis van de Vlaamse BIC.
  2. In Duitsland wordt een uitgebreid traject voor jeugdcircusdocenten aangeboden. Meer informatie vind je via www.jojo-zentrum.de/. Deze opleiding is een driejarig part-time traject. Voertaal is hier Duits.
  3. In Brussel kun je bij de Ecole de Cirque de Bruxelles de Formation Pédagogique volgen, een éénjarige full-time post-mbo opleiding. Voertaal is Frans. Informatie – ook in het Nederlands- vind je op https://www.ecoledecirquedebruxelles.be/assets/images/pdf/de%CC%81pliant%20FP_2008.pdf.