Info voor circussen

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Voor circustrainers: Leuke lessen en mooie voorstellingen!

Circusdocenten en trainers vormen het hart van het jeugdcircus. Immers, een jeugdcircus draait pas goed als de kinderen blij worden van de circuslessen en dat verder vertellen. En dat kan alleen maar als een docent of trainer leuke lessen geeft. Daarom stimuleert Circomundo de kwaliteitsverbetering van de lessen. Ook worden er regelmatig circusworkshops georganiseerd, speciaal voor docenten.

Via de TIP-regeling (2010-2012) kon je ondersteuning aanvragen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een leerplan of opleiding voor de circusbegeleiders.
Of doe mee aan de Circusprijs en win subsidie voor een nieuwe voorstelling!

Voor circusleiding: Goed sturen voor een succesvol jeugdcircus!

Maar een jeugdcircus kan niet draaien zonder een goed bestuur dat ook echt stuurt en weet wat er gaande is in de jeugdcircuswereld en de wereld van de amateurkunst. Het ene bestuur is ook het andere niet. Het Nederlandse jeugdcircusveld kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Sommige bestuursleden geven zelf les, andere zijn op ruime afstand. Maar alle besturen krijgen te maken met vragen als: hoe regel je een goede administratie, waar krijg je deskundig juridisch advies, hoe organiseren wij een goede verstandhouding binnen het circus, hoe zorgen wij voor een goede leskwaliteit etc. Circomundo biedt ondersteuning, zie hieronder!

Circomundo biedt ondersteuning!

Via Circomundo zijn er tal van ondersteuningsmogelijkheden.

Bijvoorbeeld door speciale workshops voor deskundigheidsbevordering te volgen. Die vind je in de Agenda. Niet alleen leerzaam, maar ook heel inspirerend en goed om eens trainers en bestuurders van andere jeugdcircussen te ontmoeten.

Er is ook het Werkdocument voor het Jeugdcircus met allerlei tips, praktische informatie over lesgeven, vergoedingen, protocollen etc.

 

Voor docenten en assistenten was er tot 2012 de eenjarige (weekend) opleiding Begeleider in de Circuskunsten. Momenteel wordt onderzocht hoe die een vervolg kan krijgen.

En met de TIP-regeling (2010-2012) waarbij elk jeugdcircus subsidie kon aanvragen om te werken aan een betere kwaliteit.

 

Heb je een goed idee, dan is daar wellicht ook ruimte voor, dus laat je horen!

Eén van de goede ideeën van Stef Huizer van jeugdcircus Never Mind uit Zoetermeer is het circusdocentenforum. Een prima plek voor lestips en extra werk!

 

Circomundo & Internationale uitwisseling van kennis & mensen

EYCO
Circomundo onderhoudt veel contacten met jeugdcircussen in de andere Europese landen, voornamelijk via het NICE-netwerk en de Europese jeugdcircusorganisatie EYCO. NICE en EYCO werken met subsidies vanuit Europese fondsen. Deze fondsen bieden o.a. ook het programma European Volontary Service (EVS) aan. Via EVS kan bijvoorbeeld een medewerker van het jeugdcircus in Zwolle een jaar lang meedraaien bij het jeugdcircus Cabuwazi in Berlijn. Ook kortere stages en job shadowing zijn mogelijk. Meer informatie over deze mogelijkheden staat op de site van EYCO.