Circomundo zoekt bestuurslid communicatie

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Circomundo zoekt bestuurslid communicatie

0

Bestuur Circomundo
Het bestuur van Circomundo bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 mensen. Bij het gebrek aan middelen om er een professioneel secretariaat op na te kunnen houden voert het bestuur actief verschillende taken en activiteiten uit. Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal vier jaar. Er zijn maximaal twee zittingstermijnen.
Circomundo is gevestigd ten huize van Circus Rotjeknor in Rotterdam. Bestuursleden komen uit het hele land en voeren hun taken uit vanuit eigen werkplekken. De twee-maandelijkse vergaderingen vinden hoofdzakelijk plaats in Rotterdam.

Algemene profieleisen bestuursleden
De Stichting Circomundo streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur ten aanzien van onder meer professionele kwaliteiten en deskundigheid, geslacht, leeftijd en (sociaal)culturele achtergrond, maar is ook vooral op zoek naar mensen met tijd.
Een bestuurslid:

 • Heeft affiniteit met en visie op de doelstellingen van Circomundo.
 • Heeft affiniteit met circus en cultuureducatie en in het bijzonder het jeugdcircus.
 • Heeft voor Circomundo relevante deskundigheid en netwerk.
 • Is enthousiast, kritisch, integer, onafhankelijk.
 • Is een teamspeler, communicatief vaardig en kan bijdragen aan een goede sfeer in de organisatie maar voert ook taken en afspraken nauwgezet uit.
 • Past binnen de samenstelling van het bestuur op het moment van benoeming.
 • Heeft voldoende tijd ter beschikking, gemiddeld ongeveer 2 uur per week (uitvoering communicatietaken) en voor circa 6 vergaderingen per jaar.

bestuurslid Communicatie en PR

 • Het betreffende bestuurslid is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de algemene communicatie en PR van Circomundo.
 • Dat bestaat uit:
 • opstellen jaarplanning voor interne en externe communicatie-activiteiten
 • dagelijks beheer van website en sociale media van Circomundo
 • regelmatig verzamelen van relevante content voor site en social media bij collega bestuursleden, jeugdcircussen en andere partijen in het veld en die berichten publiceren
 • het opzetten en uitvoeren van een strategie waardoor digitale Circomundo-informatie niet allen bij de jeugdcircusorganisaties komt, maar ook bij individuele leden
 • het ontwikkelen van beleids- en strategische voorstellen om Circomundo steviger te positioneren
 • Specifieke profieleisen
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • heeft ervaring in het content-beheer van een website in wordpress
 • heeft ervaring in samenstellen van nieuwsbrieven in mailchimp
 • heeft ervaring met het bijhouden van social media accounts zoals Facebook, Instagram en Twitter
 • heeft zin en tijd op Circomundo zichtbaar te maken en te positioneren.

Het huidige bestuur bestaat uit Anne Kuiper (voorzitter, Circus Hannes-Vlaardingen), Karin Lucas (penningmeester),Leo Verhagen (secretaris, oud medewerker Circus Elelboog). Soesja Pijlman (circusartiest en coördinator Talentontwikkeling Codarts), Marc Eysink Smeets (directeur Festival Circolo). Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Onkosten kunnen worden vergoed.

Hoe te reageren
Als je interesse hebt, kunt u tot en met 15 juni 2017 een korte geschreven motivatie voorzien van een beknopt cv doen toekomen aan Marc Eysink Smeets, bereikbaar via marc.eysinksmeets@circomundo.local

Plaats een reactie