Circomundo in 2013

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Circomundo 2013

Circomundo in 2013

0

Het projectplan Toekomst in de Piste – gefinancieerd door het Fonds voor de Cultuurparticipatie – loopt af eind 2012. De afgelopen jaren hebben veel jeugdcircussen gebruik kunnen maken van de subsidies in de TIP-regeling en is er ook op andere gebied het nodige bereikt in professionalisering van het jeugdcircusveld in Nederland.

Het Circomundo bestuur heeft daarom besloten als volgt 2013 in te gaan.

CIRCOMUNDO – vanaf 2013

Wat wordt de situatie?
Nu er geen extra geld meer beschikbaar is voor ondersteuning, wordt de situatie voor het bestuur anders. Er is geen medewerker meer die werk kan verrichten voor de jeugdcircussen, er is ook geen stimuleringsgeld voor de verschillende jeugdcircussen zelf. Er kan hoogstens geld gezocht worden voor kortdurende projecten.

Belangenvereniging
Het doel van Circomundo is en blijft hetzelfde, namelijk: Circomundo is de belangenvereniging, waar  de jeugdcircussen uit Nederland zich bij kunnen aansluiten. Gezamenlijk proberen we een aantal belangen voor de jeugdcircussen zelf en naar buiten toe te behartigen. Gezamenlijk kunnen we voordelen hebben bij samenwerking en één gezicht en spreekbuis naar buiten toe.

Wat verandert er?
Nu wordt het alleen nog belangrijker dat de initiatieven vanuit de jeugdcircussen zelf  komen en dat het werk ook door de leden wordt uitgevoerd. Het bestuur ziet zichzelf vooral als de club die initiatieven stimuleert en mensen die iets willen, verbindt met anderen die daaraan ook een bijdrage willen leveren. Wij zijn ook de club die contacten onderhoudt met beleidsmakers en fondsen en zo spreekbuis kan zijn van de jeugdcircussen in Nederland. We proberen de ingezette koers voort te zetten in een aantal activiteiten :

1. Onderlinge uitwisseling:  netwerkvorming, website, Circomundodag.  Alles wat te maken heeft met communicatie onderling.
2.  Contact met de grotere circusfestivals die er op dit moment zijn ( Circo Circolo, Circusstad, Schiermonnikoog), vooral om de mogelijkheden open te houden dat  jeugdcircussen daar aan deel kunnen nemen.
3. Deskundigheidsbevordering:  BIC en losse workshops bij de verschillende jeugdcircussen.
4. Communicatie naar buiten toe. Met de circusopleidingen: Codarts en Fontys, en met mogelijke fondsen en geldschieters.
5. Internationale uitwisseling. Contacten met EYCO, NICE.

Voor het trekken van deze activiteiten is steeds iemand van het bestuur verantwoordelijk :
Aad Kuin blijft verantwoordelijk voor de financiën
Ben Rubing : contacten met de festivals
Wouter van Balveren : netwerken en uitwisseling
Margriet van Galen: deskundigheidsbevordering
Jan Tjeerd Groenewoud: internationale contacten, website
Marc Eysink Smeets: contacten met de circusscholen en subsidiegevers

Plaats een reactie