BNG bank circusprijs 2014 – 2016

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Persfoto Winnaar BNG Bank Circusprijs 2013 Foto Hugo Schuitemaker

BNG bank circusprijs 2014 – 2016

0

Logo-BNGCFBNG bank circusprijs – aankondiging, uitleg en voorwaarden 2014-2016

Goed nieuws voor alle Circomundo leden, de BNG bank circusprijzen zullen ook de komende 3 jaar worden uitgereikt! Na het succes van de eerste reeks hebben we in overleg met de BNG bank en na evaluatie van de afgelopen jaren nieuwe plannen gemaakt. Onderstaand de uitgewerkte informatie, planning, beoordelingscriteria en voorwaarden voor de BNG bank circusprijs: jeugdcirusplan

 

BNG bank circusprijs: jeugdcircusplan

Nederlandse jeugdcircussen die lid zijn van Circomundo kunnen jaarlijks een plan indienen voor een nieuw te maken voorstelling. De jury zal bij het selecteren van de genomineerden en de winnaars rekening houden met de schaalgrote van ieder jeugdcircus en dit meenemen in de beoordeling.

De winnaar voor het beste plan ontvangt € 7.500 incl. BTW om de voorstelling te realiseren, en drie speelbeurten als de voorstelling eenmaal af is. Daarnaast zal er twee maal een afspraak plaatsvinden met de projectleider van Circomundo met betrekking tot advies en ondersteuning van de uitvoering en implementatie van de prijs. Circomundo draagt daarnaast zorg voor een goede registratie van de voorstelling zodra deze klaar is.

Hoe kun je meedoen:

1. Schrijf (bijvoorbeeld met je team of met de voorstellingsgroep zelf) een plan voor een nieuwe    voorstelling. Meedingen naar de prijs betekent dat je ook vrij kunt nadenken over wie je kunt vragen om te helpen bij deze voorstelling: een regisseur, een trainer voor (een) bijzondere circustechniek(en), een decorontwerper, een coach voor de eigen regisseur of juist een externe regisseur – of iets anders wat nooit kon en allicht nu wel.

2. Motiveer goed waarom het winnen van de prijs jullie als groep verder zou helpen. Wat is de toegevoegde waarde van de prijs voor de betreffende groep.

3. Stuur het uitgewerkte plan met een projectbegroting. Het projectplan en de begroting moeten de volgende zaken* bevatten. Plannen die niet de onderstaande bijlagen bevatten komen niet door de eerste selectie heen en worden niet door de jury beoordeeld.

⁃                Een uitgebreid artistiek inhoudelijk idee over de te maken voorstelling

⁃                Een begroting inclusief BTW

⁃                Een planning

⁃                Een financieel dekkingsplan

⁃                Publiciteitsplan

4. Je kunt je plannen voorafgaand aan het indienen laten lezen door de projectleider van Circomundo. Je plannen worden bekeken op volledigheid. De projectleider adviseert niet over inhoudelijke zaken en keuzes.

5. Lees voordat je gaat starten met indienen goed de voorwaarden verbonden aan deze prijs

Deadlines en planning BNG bank circusprijs jeugdcircusplan

Deadline laten lezen plannen voorafgaand aan indienen:

15 juli 2014, 2015 en 2016

Deadline indienen aanvraag:

1 september 2014, 2015 en 2016

Bekendmaking genomineerden:

half oktober 2014,2015 en 2016

Uitslag tijdens jaarlijks circus gala:

half november 2014,2015 en 2016

Maakperiode voorstelling:

Januari tot mei 2015,2016,2017

Première en speelperiode winnende voorstelling:

Mei-december 2015,2016,2017

Beoordelingscriteria BNG bank circusprijs jeugdcircusplan

⁃    De haalbaarheid van het plan

⁃    De haalbaarheid van de begroting

⁃    Artistiek-inhoudelijke kwaliteiten en originaliteit van het plan

⁃    Het gebruik van circustechnieken en de combinatie met andere vormen van podiumkunst

⁃    De betrokken medewerkers

⁃    Motivatie van de toegevoegde waarde bij het mogelijk winnen van de prijs

Voorwaarden BNG bank circusprijs jeugdcircusplan

  1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
  2. Het aantal deelnemers waarmee de voorstelling gemaakt wordt is vrij om in te vullen.
  3. De maximale leeftijd voor de deelnemers aan de voorstelling is 21 jaar.
  4. De voorstelling kan zowel binnen als buiten spelen en is theater technisch niet te ingewikkeld
  5. De voorstelling duurt maximaal 60 minuten
  6. Na afloop van de productie ontvangt Circomundo een inhoudelijk- en financieel verslag eindverslag van de voorstelling.
  7. Circomundo en de BNG cultuurfonds worden vernoemd in alle publicitaire uitingen (drukwerk, film, en evt andere zaken) Vermelding met naam en logo.

Vragen of je plan vooraf laten lezen?

Bel of mail de projectleider van de BNG bank circusprijzen: Rosa Boon via rosa@circomundo.local of 06-19876458

Plaats een reactie