Verklaring omtrent Gedrag gratis voor vrijwilligers

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

BIC1

Verklaring omtrent Gedrag gratis voor vrijwilligers

0

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt en wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd. Dat schrijven de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. De pilot “Gratis VOG voor vrijwilligers” die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van beide ministeries door het Verwey Jonker Instituut geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers -liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om ‘foute vrijwilligers’ te registreren- aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat bij vrijwilligersorganisaties.

Lees verder op http://nov.nl/actueel/nieuws/gratis-vog-vrijwilligers-blijft?

Wij gaan er vanuit dat het ook geldt voor de Nederlandse jeugdcircusvrijwilligers.
Heb je hiermee ervaring? Laat het ons weten!

Plaats een reactie