TIP-regeling eenvoudiger & meer geld!

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

TIP Regeling

TIP-regeling eenvoudiger & meer geld!

0

TIP-regeling: formulier makkelijker, bedrag hoger, kant & klare-altijd-goed aanvraagmogelijkheden.

De TIP-regeling is een subsidieregeling ter versterking van het jeugdcircus. Circomundo heeft de regeling ontwikkeld, het wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De (onafhankelijke) TIP-commissie beoordeelt de aanvragen. Toekenningen bedragen altijd maximaal 60% van de projectkosten, 40% moet je jeugdcircus op andere wijze financieren. Dat kan ook in tijd.

De huidige aanvraagprocedure lijkt voor een aantal jeugdcircussen een drempel – en daar willen we graag iets aan doen!
Daarom brengen we voor 2012 een aantal wijzigingen aan:

 • het  aanvraagformulier wordt vereenvoudigd – het staat nu op de website
 • het aan te vragen bedrag wordt verhoogd van 5.000 euro per aanvraag naar 10.000 euro per aanvraag, per jaar kan je maximaal 20.000 euro aanvragen
 • voor een aantal onderwerpen zijn er nu de zogenaamde TIP-formules, daarvan is de aanvraagprocedure supersimpel:
  – BIC-opleiding – NB: moet uiterlijk 1 maart ingestuurd zijn voor deelname aan de BIC NL 2012
  – Leerplanontwikkeling
  – Certificering door landelijk keurmerk Kunstkeur
  – Workshops en advies

Het vereenvoudigde TIP-formulier, de omschrijving van de formules en het daarbij behorende formulier dat u moet gebruiken voor uw aanvraag vindt u op www.circomundo.nl/TIP-regeling. 

Daar vindt u ook een aantal praktijkvoorbeelden van jeugdcircussen die u al voorgingen!

Plaats een reactie