TwoB

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Skillzgroep TwoB richt zich op de sportieve beoefening van verschillende vormen van lichaamsbeheersing als circus, turnen, acrogym, parkour en rhonradturnen. Skillzgroep TwoB kent dan ook een sterke verwantschap met het zogenaamde ‘circustheater’. Achterliggend basisidee van TwoB is dat wanneer de basis lichaamsbeheersing goed is je makkelijker kunt bewegen en je desgewenst kunt specialiseren in 1 bepaalde richting (bv. koorddansen of acrobatiek).

TwoB is gericht op talentontwikkeling in de breedste zin van het woord: in ieder individu schuilt een talent. Leerlingen trainen naar eigen motivatie en interesse en volgen, naast de groepsonderdelen, een individueel lesplan waarbij ze (afhankelijk van de leeftijd) medezeggenschap hebben over de inhoud. Ook mogen de leerlingen zelf kiezen of ze deel willen nemen aan de optredens die worden aangeboden.