Eerste ronde TIP-regeling: 12 aanvragen

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

TIP

Eerste ronde TIP-regeling: 12 aanvragen

0

Bij de eerste ronde van de TIP-regeling, die sloot op 15 maart jl., ontving de beoordelingscommissie twaalf aanvragen van tien organisaties. De TIP-commissie was enthousiast over het aantal aanvragen voor deze eerste ronde en ziet dat graag bij de volgende ronde opnieuw. Voor de eerste ronde kwamen aanvragen van Circaso (Den Haag), Poehaa (Arnhem), Capriool (Amsterdam), Lachende Zon/MIK (Boxtel), Pavarini (Zwolle), Circus op de Bult (Arnhem), Olympia (Amsterdam), Pippin (Geldermalsen), Never Mind (Zoetermeer) en Rotjeknor (Rotterdam).

Toekenningen—Twee aanvragen konden niet in behandeling worden genomen omdat ze niet aan de formele gronden voldeden. Van de overige aanvragen kon aan een aantal de gehele aangevraagde som worden toegekend, voor andere projecten werd een deel ter beschikking gesteld en voor een aantal is geld gereserveerd in afwachting van een aangepast voorstel. Vier aanvragen betroffen bijscholing van docenten, drie aanvragen werden gedaan voor artistieke ontwikkeling, één voor deelname aan de BIC, een voor het ontwikkelen van de huisstijl en één voor leerplanontwikkeling.

Kritiek –De aanvragers meldden dat ze niet zo blij waren met het aanvraagformulier: kan dat niet wat eenvoudiger, was de vraag. Circomundo zal met de ervaringen van de eerste en tweede ronde het formulier voor de derde en volgende rondes aanpassen.

Tips voor de TIP – De commissie heeft voor een goede beeldvorming een helder geschreven en goed doordacht plan nodig. Het is altijd een enorme klus om het op papier te krijgen. Maar het loont altijd de moeite, niet in de laatste plaats omdat het ook voor jezelf goed zicht geeft op de finesses van de uitvoering van je plannen. De commissie geeft een aantal tips voor de TIP mee:

 LEES GOED DE VOORWAARDEN voordat je aan de aanvraag begint. Die staan in het boekje dat jullie allemaal hebben gekregen en op de site.

 SCHRIJF HET VOORSTEL alsof je het aan een willekeurige vreemde vertelt, laat het bij voorkeur aan iemand lezen die niet zo is ingevoerd als je zelf bent. Circomundo leest ook graag mee.

 Zorg dat BEGROTING EN DEKKINGSPLAN kloppen.

 GEBRUIK ALTIJD HET AANVRAAGFORMULIER en de daarbij behorende begrotingsopzet.

Plaats een reactie