Drie aanvragen in tweede ronde TIP-regeling

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

TIP

Drie aanvragen in tweede ronde TIP-regeling

0

Voor de tweede ronde van de TIP-regeling, met als deadline 1 juli 2011, ontving de commissie drie aanvragen. Alledrie de aanvragen konden worden gehonoreerd.

Grote Broer uit Nijmegen gaat aan de slag met een leerplan; ze zullen waarschijnlijk als eerste gebruik maken van het raamleerplan dat Kunstfactor heeft ontwikkeld. ―Een goed leerplan is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van een jeugdcircus, schreef de TIP-commissie. Natuurlijk worden de ervaringen beschikbaar gesteld aan alle andere aanvragers die een eigen leerplan willen opzetten.

Grote Broer uit Nijmegen diende ook een tweede aanvraag in, gericht op de organisatie. Grote Broer wilde na een aantal jaren keihard aan de weg timmeren eens in kaart brengen: doen we het goed en hoe kan het beter. Na het onderzoek en de daaruit volgende verbeteringen gaat Grote Broer samen met Circomundo en Kunstkeur in overleg. Kunstkeur (voorheen Stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst) staat voor het stimuleren en waarborgen van de kwaliteit van professionals in de kunsteducatie en amateurkunst. Kunstkeur levert een keurmerk af waarbij ze zich tot nu toe richten op de bekende kunstdisciplines dans, theater en muziek. Circomundo en Grote Broer zullen met Kunstkeur bekijken hoe dit keurmerk ook voor het Nederlandse jeugdcircus mogelijk wordt. Zo‘n keurmerk kan bijvoorbeeld interessant zijn als je met scholen wilt samenwerken.

Circus Elleboog deed een aanvraag namens een aantal circusinitiatieven in Amsterdam: circuswerkplaats Boost, Stichting Stapel en Olympia Circus. De aanvraag is enerzijds gericht op het goed op elkaar afstemmen van het aanbod. Daarom zullen deze jeugdcircusorganisaties de komende tijd onderzoek doen naar de overeenkomsten en verschillen. En het in kaart brengen van de verschillende manieren van lesgeven hoort daar ook bij. Daarnaast zullen ze een gemeenschappelijke website opzetten en zich ook gezamenlijk presenteren op de jaarlijkse UITmarkt in Amsterdam. Zo presenteert het circus in Amsterdam zich als eenheid en is alles wat op één plek te vinden.

Plaats een reactie