Circomundodag 2013 – uitgesteld

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Circomundodag2013

Circomundodag 2013 – uitgesteld

1

==== De Circomundodag van donderdag 2 mei is uitgesteld naar het najaar, vanwege te weinig aanmeldingen ====

 

Het Rotterdam Circusstad Festival is dit jaar het toneel van de jaarlijkse Circomundodag op donderdag 2 mei van 10.30 tot 18.30 uur. Noteer het alvast in je agenda!

Circomundodag 2013

Elk jaar organiseert Circomundo de jaarlijkse Circomundodag, speciaal voor de Nederlandse jeugdcircussen. Het is vooral een netwerkgelegenheid, waarbij kennis en ervaring uitgewisseld kan worden. Dit jaar staat wederom een aantal workshops op het programma. Als toetje gaan wij gezamenlijk naar een leuke Circusstad voorstelling. Dus reserveer de datum alvast!

Plaats: Rotterdam Circusstad Festival
Locatie: Schouwburgplein
Datum: donderdag 2 mei 2013
Tijd: 10.30 tot 18.30 uur

Voorlopig programma

10.30 – 11.00 ontvangst met koffie/thee
11.00 – 11.15 opening en welkom
11.15 – 11.30 Samenwerken doe(t) je goed!
2 parallelle workshops over lokale samenwerking:
A. in social circusprojecten
B. in Buitenschoolse Opvang/Brede Scholen/Cultuurscholen
13.00 – 14.00 lunch
14.15 – 14.30 Social Circustraining – Caravan programma
14.30 – 15.00 bijdrage HBO’s
15.00 – 15.15 presentatie eindrapport TIP
15.15 – 15.30 toespraak Fonds
15.30 – 16.00 pauze
16.15 – 17.15 uitreiking BNG Bank prijs met shows
17.30 – 18.30 voorstelling – nog te bepalen welke

Kosten 10 euro per persoon voor deelnemer van aangesloten jeugdcircussen. 15 euro per persoon voor anderen.
Aanmelden via secretariaat@circomundo.local

Over Samenwerken doe(t) je goed!

Waarom is dit thema belangrijk voor jeugdcircussen?
In deze tijd van recessie komen de geldstromen in het gedrang, kan het aantal leerlingen teruglopen en/of lopen de kosten op. Op zich is daar vaak niet zoveel aan te doen. De geijkte weg is om te proberen de kosten wat te drukken of eens een (ander) fonds te benaderen. Helaas wordt (jeugd)circus nog lang niet overal even goed gewaardeerd en is het vaak moeilijk aan extra geld te komen.
De workshops die Circomundo op de Circomundodag houdt, proberen daar een alternatief voor te bieden.
De toekomst van het circus ligt voor een belangrijk deel in samenwerking met andere partijen. Deels door mee te liften op ervaringen van anderen, samen krachten bundelen, effectief  netwerk uitbreiden, maar zeker ook met anderen delen wat je zelf hebt: je kunt pas vermenigvuldigen als je kunt delen.
Met welke partijen wel of niet en wat er allemaal bij kan komen kijken, wordt duidelijk gemaakt in de twee parallelle workshops door de ervaringen of vragen hierop met anderen te delen.

Handvatten:
• met welke lokale partners werk je al samen?
• met wat voor disciplines is dat (geweest)?
• met welke frequentie is/was dat?
• zijn de ervaringen positief of negatief?
• welke problemen kwam je tegen in de samenwerking?
• wat heeft de samenwerking opgeleverd?
• welke hindernissen kom je tegen in het aangaan van samenwerking?
• met welke organisaties zou je graag willen samenwerken?
• heb je ondersteuning nodig voor het aangaan van die verbanden?
• van wie wil je die ondersteuning?

Iedere workshop heeft een voorzitter. De voorzitter zorgt voor een notulist en draagt zorg voor de inlevering van een verslagje voor rapportage en publicatie.

 

 1. r.hildesheim
  r.hildesheim04-08-2013

  Het lijkt ons heel zinnig , om een stukje van onze samenwerking met

  Tvaers uit Denemaken , Circusplaneet uit Gent, Berlijn en Finland , en de jeugdcircussen in in Israel mn het galiee Circus te presenteren

  Met vriendelijke groet

  R Hildesheim

Plaats een reactie