Circomundodag 19 oktober

Circomundo behartigt belangen van jeugdcircussen in Nederland.

Workshop 2

Circomundodag 19 oktober

0

CIRCOMUNDODAG

VERSLAG MET CIRCOMUNDO-WAPENFEITEN VAN HET AFGELOPEN JAAR – MET OPROEPEN!

circolo view

Een groep van zo’n 30 enthousiaste, betrokken mensen betrad op zondag 19 oktober het Palace des Glaces op het terrein van de vijfde editie van CircoCircolo om deel te nemen aan de Circomundo-dag: een hele dag te gast op een geweldige locatie van een al even geweldig festival, elkaar spreken, workshops en voorstellingen. Voor wie er was of er niet kon zijn hieronder een kort verslag.

WELKOM

Voorzitter Ben Rubingh startte met een terugblik op het afgelopen jaar: er is een aantal nieuwe leden te verwelkomen, namelijk Pretpiste en Circus Kabel. Voor de afhandeling van de financiële zaken kan Circomundo voortaan terecht bij Bureau Bilan in Tilburg; die verzorgt de boekingen, factureringen en de financiële verslaglegging. Eveline Alders is tijdelijk ingesprongen om aan de organisatorische kant alles op zijn plaats terug te krijgen.

Door omstandigheden hebben twee bestuursleden een stapje terug moeten doen, waardoor er nu nog drie actieve bestuursleden zijn: Ben Rubingh, Marc Eysink Smeets en Eveline Alders.

Dus versterking is zeer welkom! We zijn o.a. nog steeds op zoek naar een kundige penningmeester. Maar ook een actieve opstelling van alle betrokkenen is van belang: de organisatie van activiteiten en anderen zaken kan niet alleen bij het bestuur liggen – dit is oproep nr. 1!

Intussen is het project Specials in de Piste goed op gang aan het komen: verschillende jeugdcircussen zijn van start gegaan met het muziekproject, geleid vanuit Circus Rotjeknor, en Circus Santelli is aan de slag met het seniorenproject.

Na scherpe onderhandelingen is Ben Rubingh erin geslaagd om met verzekeringsmaatschappij Benevia een goede regeling te treffen voor de jeugdcircussen, en met name Circomundo-leden. Alle details hierover zijn hier te vinden.

Het is lastig zonder subsidie als ruggesteun, maar er wordt druk gezocht naar mogelijkheden om opnieuw de BIC NL aan te kunnen bieden. Het streven is dat te doen in afwisseling met de training social circus CircusTransFormation. Na de pilot, gehouden in de eerste helft van dit jaar met een groep Nederlandse en Vlaamse deelnemers is wellicht een verdere samenwerking mogelijk met het Circuscentrum Vlaanderen. CircusTransFormation is de cursus rondom het curriculum dat is voortgekomen uit het vijfjarige Europese project CARAVAN; dit curriculum is opgesteld door zo’n 12 circustrainers uit 14 Europese landen onder de vleugels van de Universiteit van Leuven op basis van uitgebreid onderzoek naar methodieken voor social circus trainers. Het eindresultaat van het onderzoek is te vinden op www. caravan.eu. Informatie is zeker ook te krijgen bij Henny Diebels, Amandus van de Elshout of Marjolein Wagter van Circus Elleboog en alledrie nauw betrokken bij het project.

Houd de Circomundo-website en -nieuwsbrief in de gaten voor meer over de follow-up.

BNG CIRCUSPRIJS – NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN

Rosa Boon vraagt vanuit haar rol als coördinator kort aandacht voor de BNG Circusprijs. Dankzij de BNG kan Circomundo de komende drie jaar opnieuw de ontwikkeling van het jeugdcircus ondersteunen met twee jaarlijkse prijzen: één voor goed plan vanuit jouw jeugdcircus voor een nieuw project en één voor een goed plan van een groep jongeren vanuit het jeugdcircus die een eigen act hebben en die verder willen ontwikkelen of een nieuwe act willen maken en daar hulp bij willen hebben.BNG Bank Circusprijs

De BNG Circusprijs is ontstaan vanuit het idee als jeugdcircus een lang gekoesterde wensen te kunnen vervullen en daarmee nét dat stapje verder te komen. Dat kan van alles zijn en is geheel aan jou als aanvrager om in te vullen. De basis is dat het gaat over een stapje of stapjes of een grote stap in de ontwikkeling te maken, iets te doen waar je in de toekomst met je jeugdcircus wellicht ook nog iets aan zult hebben. Circuskunst, Circaso en Circus Simsalabim gingen jullie voor: je kunt altijd bij hen eens informeren wat zij eraan hebben gehad.

Aanvankelijk was het aantal inschrijvingen voor deze nieuwe ronde minimaal. Gelukkig is dat dankzij het verlengen van de inschrijfperiode aanmerkelijk gegroeid. Op de vraag van Rosa om suggesties voor een andere aanpak, kwamen voorstellen over een andere datum als deadline (voor sommigen najaar, anderen juist voorjaar) en over het splitsen van het te winnen bedrag in een eerste, tweede en derde prijs, zodat je meer kans maakt als aanvrager en er meer jeugdcircussen profiteren. Ook werd het idee geopperd om de deadline voor het aanvragen voor het jeugdcircusplan en die van de jongerenact niet tegelijk te laten vallen.

Oproep nr. 3: Je kunt nog een plan indienen tot en met 30 oktober a.s. Meer informatie nodig, bel of mail met Rosa Boon: 0619876458 / rosa@circomundo.nl.

Oproep nr. 4: heb je er andere ideeën over de organisatie van de BNG Circusprijs, laat van je horen – dat kan tot het einde van het jaar! Rosa neemt de suggesties graag mee voor de volgende ronde. Je kunt je ideeën spuien tot het einde van het jaar!

EUROPEAN JUGGLER CONVENTION 2016 in NEDERLAND!

De European Jugglers Convention 2016 wordt gehouden in Nederland, dankzij de inzet van Ad Vlaar (Circuswinkel Nijmegen) met een overtuigende pitch. De data en locatie zijn vastgelegd.

Voor het jeugdcircus wordt daar ook plaats ingeruimd. Iedereen die wil meedoen, meewerken of ideeën heeft om aan te dragen is van harte welkom! Dus oproep nr. 5: meld je aan bij het team van de EJC2016, via info@ejc2016.org.

En zet vast in je agenda: 30 juli tot 7 augustus 2016, de Topsporthal in Almere.

CATE HANDBOOK

Eveline Alders kondigt kort de publicatie van het CATE Handbook aan, het resultaat van een ander Europees project, door de European Youth Circus Organization (EYCO). Het CATE Handbook (CATE staat voor Circus for Adult Training and Education) geeft circus trainers en docenten twee handvaten om als trainer/docent aan de slag te gaan of zich verder te ontwikkelen: een ready made deel dat je van voor naar achter meeneemt in het opzetten van een programma; het tweede deel is een tool box die aan de hand van inzicht en overzicht in de nodige competenties de middelen biedt om aan de slag te gaan met onderdelen die aandacht behoeven.

Klik hier voor de introductie en hier voor het CATE Handbook. Je kunt het ook op de Circomundo-site terugvinden: http://circomundo.nl/documentatie/cate-handboek/

UIT DE STOEL, OP DE VLOER – CIRCOMUNDO WORKSHOPS

De Circomundo-dag biedt ook altijd een aantal workshops. Henny Diebels en Amandus van de Elshout gaven een workshop om het curriculum van Circus Transformation (zie ook hierboven) en de bijbehorende training toe te lichten. Met een aantal korte spelelementen krijgen de deelnemers een indruk van wat aan de basis ligt van deze training: samenwerking, overleg en ideeën creëren; ander belangrijk onderdeel is hoe sociale, culturele en andere verschillen te herkennen en te onderkennen en wat de samenstelling van een groep betekent voor je les(sen).

workshop 1De andere workshop werd gegeven door de artiesten van dé grote Circolo-hit van dit jaar: Flip FabriQue. Met meerdere nieuwe diabolo-trucs en een gelukzalige glimlach van de enorme sprong uit het decor op de trampoline stromen de deelnemers door naar een presentatie van het Vlaamse circusatelier Circolito.

workshop 2

Tussen de bedrijven door is er tijd om eens wat uitgebreider van gedachte te wisselen over wat de jeugdcircussen van belang achten voor hun werk, voor het veld, en hoe dat in samenwerking met Circomundo aangepakt kan worden. Een voorbeeld van een interessante optie is de vraag die kwam van V&D over het Prijzencircus. Verschillende jeugdcircussen zijn daarbij betrokken geraakt en hebben verschillende ervaringen opgedaan. Bestuurslid Caroline van de Burgt gaat binnenkort in gesprek met V&D over de rol en voorwaarden voor de jeugdcircussen in volgende afleveringen.

Maurits geeft aan dat er behoefte is aan input over vergunningen. Marie Tiggelman van Okidoki memoreert de workshops die er in voorgaande jaren waren en zou die graag weer zien: als mogelijkheid om te trainen én ervaringen en kennis uit te wisselen. Niet alleen -vullen haar collega’s aan- voor de trainers, maar ook voor de toekomstige docenten is dat van belang.

Naar aanleiding van de ervaring van Louise Venderbosch met een BHVcursus komt de vraag op of het mogelijk is dat voor meerdere jeugdcircussen te regelen. Jan Daems, tot 1 januari 2015 verbonden aan het Circuscentrum Vlaanderen (en dan artistiek leider bij Codarts), meldt dat er zeker animo is om trainingen te combineren op het gebied van veiligheid (rigging, etc.).

Tot slot een roep om een betere informatievoorziening en meer communicatie van Bert van Pavarini. Voor wie het nog niet wist: er is een (besloten) Facebook-pagina voor Circomundo opgezet. Meld je daarbij aan om bij te blijven bij de dagelijkse uitwisseling van nieuwtjes en informatie!

Er is belangstelling voor een jaarkalender, een database van docenten en wellicht ook een marktplaats van circusmateriaal om te huren, lenen of (ver)kopen. Maar vooral blijkt er veel behoefte aan ontmoeten, elkaar spreken, brainstormen, ervaringen uitwisselen. Wellicht is het mogelijk meerdere Circomundo-dagen per jaar te organiseren, met workshops op verschillende gebieden. Heb je een idee voor zo’n workshop, laat het vooral weten aan het Circomundo-bestuur. Allicht kan die met tips en netwerk helpen het te organiseren!

Foto_JanDaems_Fotograaf_MarcelvanOostrom

De dag wordt afgesloten op een zonnig veld met de heuglijke mededeling dat Jan Daems vanaf 1 januari 2015 Marc Jonker zal opvolgen als artistiek coördinator bij Codarts.

Jan, die zijn sporen heeft verdiend in de Vlaamse circusateliers, de Formation Pédagogique in Brussel en als regisseur van menig circustheatervoorstellling, is een aanwinst voor Codarts, maar ook zeker voor de Nederlandse circuswereld en hopelijk ook voor de verdere samenwerking met de Vlaamse collega’s. Marc Jonkers spreekt dan ook de wens uit dat de samenwerking met de jeugdcircussen uitgebreid en geïntensiveerd zal worden.

Dan is het tijd om aan te sluiten bij de lange rij voor de tent voor wat zal blijken een bijzonder aangrijpende voorstelling van La Bande de Z’oufs met Complicités, die na drie jaar haar laatste shows op CircoCircolo speelt. La Bande de Z’Oufs is een initiatief van Catherine Magis van Espace Catastrophe in Brussel. Op haar vraag aan een aantal mensen met een beperking wat zij het liefste zouden willen in het circus, kreeg ze als antwoord: ‘te stralen als een echte ster’. En dat is gelukt, maar dat is niet het enige: Complicités is een voorstelling een prachtige samensmelting in gelijkwaardigheid en plezier laat zien en je doet geloven in de goedheid van de mens.Helaas is de voorstelling niet meer te zien, maar er is prachtig materiaal verkrijgbaar (dvd en boek) en er is een film in de maak, dus check Espace Catastrophe!

Plaats een reactie